CERTIFIKÁTY

K zvýšeniu kvality prevádzaných prác je firma Kovagaz s.r.o. certifikovaná a je držiteľom viacerých certifikátov...

Viac

POLITIKA KVALITY

Politikou KOVAGAZ, s.r.o. je aktívne spolupracovať so zákazníkmi, nadriadenými úradmi a tretími stranami s cieľom zabezpečiť spokojnosť zákazníka ...
Viac

REFERENCIE

VTL plynové prípojky pre obce
Plynofikácia výrobných hál
STL plynovody

Viac